A l’Andalusia rural personatges reals que reflecteixen sentiments oposats que donaran origen a un món de falses aparences, odis i enveges. És una barreja explosiva amb elements d’una societat opressiva, tradicional, de  falsa moral, d’enveja, de gelosia, de passions, d’amor, de mentides, de silenci, d’autoritarisme i de desig de llibertat.