FITXA ARTÍSTICA

ALCALDE
Josep Sans
AUDITOR
Josep M. Papiol
COMPANY DE L’AUDITOR
Rafael González
ALCALDESSA
Teresa Bolet
FILLA DE L’ALCALDE
Eva Llanguas
DIRECTORA DEL COL·LEGI
Dolors Mercader
DIRECTOR DE L’HOSPITAL
Marc Palacios
JUTGE
Tomàs Cachinero
CAP DE POLICIA
Xavier Trillas
CAP DE CORREUS
Lluís Garcia
SRA. BOTETA
Desirée Domingo
SRA. BOTINA
Muntsa Canals
Monser Rovirosa
ARLEQUINS
Eva Llanguas
Rafael González

FITXA TÈCNICA

Il·luminació
Rafael Weiler
So
Maite Papiol
Disseny vestuari
Lili Degam
Confecció vestuari
M. Teres Bolet
Dolors Mercader
Modista
Rosita del Rio
Escenografia
Josep Mèlich
Confecció escenografia
Casa Tetas
La K-MAMA
Fotografia
Diana Romeu
Disseny gràfic
Andreu Robusté
Tomàs Cachinero
Vídeo
Bonavista Multimèdia
Producció
La K-MAMA
Direcció
Josep Mèlich